header banner
Default

Het Ethereum-netwerk heeft een historisch hoogtepunt bereikt in zijn explosieve groei


Op 16 oktober bereikte Ethereum (ETH) een historische mijlpaal. De indrukwekkende barrière van 100 miljoen ‘non-zero balance’ adressen werd namelijk doorbroken. Dit blijkt uit on-chain data van IntoTheBlock. Kan ethereum dit mooie nieuws gebruiken om een nieuwe koersstijging te maken?

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Sinds de merge in september 2022 heeft het Ethereum netwerk een hoop nieuwe interesse gekregen. Destijds had 30 procent (57,64 miljoen van 192 miljoen) van alle adressen minimaal 1 gwei in bezit. Een gwei is de kleinst mogelijke eenheid van ethereum, vergelijkbaar met de satoshi-eenheid van bitcoin (BTC). Per 19 oktober staat die teller op 37 procent (100,07 miljoen van 270 miljoen) van alle ethereum adressen.

Ethereum crosses 100M addresses with balance! A milestone moment in crypto adoption. #ETH100M
🔗https://t.co/kfjHd1gZAJ pic.twitter.com/qDJzOO1vy7

— IntoTheBlock (@intotheblock) October 18, 2023

Dat betekent dus dat er meer dan 100 miljoen wallets zijn met ETH. Dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk 100 miljoen verschillende bezitters zijn, handelaren kunnen immers meerdere adressen hebben. Het is desondanks een historische mijlpaal die goed nieuws voorspelt voor de toekomst.

De start van deze groei in ‘non-zero balance’ adressen komt duidelijk overeen met het moment van de merge. Toen maakte het Ethereum netwerk de transitie van een proof of work systeem naar een proof of stake systeem. Ethereum geeft zelf aan dat deze transitie de energieconsumptie van het netwerk met 99,988 procent heeft verlaagd.

De lagere energieconsumptie en de lagere transactiekosten die de merge als gevolg heeft gehad, hebben duidelijk meer investeerders aangetrokken.

Wat gaat de ethereum koers doen?

VIDEO: Vitalik’s Big Crypto Lesson
Bankless

Er is dus sprake van een zeer positieve trend. Deze trend is een reflectie van de groeiende Ethereum adoptie, maar de grote vraag is of deze positieve trend zich ook kan doorvertalen naar een positieve koersstijging.

Momenteel lijkt ETH zich staande te houden boven het cruciale niveau van $1.500. Dit is, ondanks de groei van het netwerk, nog heel ver weg van de all-time high van bijna $5000. Stap voor stap zal ETH weer omhoog moeten klimmen naar deze oude piek. Data toont aan dat het grootste obstakel tussen de huidige koers en de historische piek het niveau van $1900 is.

Het grootste aandeel van de ethereum beleggers kocht namelijk ETH rond de koers van $1884. Ruim 9 miljoen investeerders kochten gezamenlijk bijna 40 miljoen ETH rond dit niveau. Mocht ethereum het hoofd boven water houden, en boven $1500 kunnen blijven, dan is $1900 dus het volgende doel waar we de ogen op kunnen richten.

Sources


Article information

Author: Darin Jacobs

Last Updated: 1698151442

Views: 1044

Rating: 4.1 / 5 (66 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Darin Jacobs

Birthday: 1973-08-12

Address: 54824 Ronald Bridge, East Paultown, NV 57627

Phone: +4555629741767012

Job: Urban Planner

Hobby: Mountain Climbing, Fencing, Photography, Sculpting, Surfing, Arduino, Meditation

Introduction: My name is Darin Jacobs, I am a Gifted, striking, intrepid, talented, Open, frank, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.