header banner
Default

Huis in Portugal is te koop voor drie bitcoins


Een huis kopen met je bitcoin (BTC) fortuin? In Portugal kan het! Een paar dagen geleden werd bekend dat iemand een huis had gekocht in de Portugese stad Braga en hiervoor heeft betaald in de vorm van bitcoin. Daarnaast werden de bitcoins niet automatisch omgezet naar euro’s of een andere fiat valuta. Dit is de eerste keer dat iets dergelijks plaatsvindt in Europa.

🚀 Gratis crypto: Nederlandse broker maakt lezers van Crypto Insiders vandaag SHIB miljonair; pak jouw gratis 1.500.000 SHIB Advertentie Anycoin Direct

Huis kopen met bitcoin

VIDEO: Klaar met Portugal? We hebben ons droomhuis in Portugal VERKOCHT! VS, hier komen we...Misschien?
Our Rich Journey

Het ging hier om een appartement. Het appartement werd aangeschaft voor de luttele prijs van 3 bitcoins, omgerekend iets meer dan 110.000 euro. Het Portugese vastgoedbedrijf Zome in samenwerking met onder meer Crypto Valley uit Zwitserland zagen erop toe dat alles volgens de regels verliep.

Zome bracht naar aanleiding van de verkoop een bericht naar buiten op Facebook. Zij stelden dat het bedrijf aan de frontlinies van crypto en Web3 adoptie staat en de verkoop van het appartement hier een uitstekend voorbeeld van is.

“Deze akte vertegenwoordigt een historische mijlpaal, de overdracht van een digitaal goed naar een fysiek goed – een huis – zonder enige omzetting in euro’s. Wij geloven dat er vandaag een nieuwe wereld van mogelijk zakendoen in vastgoed opengaat!”

Volgens de CTO van Zome, Carlos Santos, heeft de deal de potentie om veel nieuwe kansen te bieden voor het bedrijf. Het laat aan de wereld zien dat crypto en Web3 wel degelijk een use case hebben en op die manier kan er flink wat nieuwe waarde gecreëerd worden in Portugal, Aldus Santos.

Nieuwe regelgeving

VIDEO: Portugal is DOOD! Hier zijn 3 betere opties
Wealthy Expat

Voorheen was het altijd verplicht dat bij het kopen van een stuk vastgoed met cryptocurrencies, deze digitale munten direct werden omgezet in fiat valuta. Een tijdje terug maakte de Portugese overheid hier echter verandering in. Vanaf dat moment werd het ook mogelijk om direct met crypto’s te betalen en dat de verkoper deze cryptomunten dan ook mocht blijven vasthouden.

Een Portugese instantie bracht zelfs een raamwerk naar buiten waar kopers en verkopers rekening moeten houden in het geval dat de transacties volledig met cryptocurrencies gedaan zouden worden.

Post Views: 7

Sources


Article information

Author: Krystal Watts

Last Updated: 1704656162

Views: 2600

Rating: 4.5 / 5 (81 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Krystal Watts

Birthday: 2002-04-16

Address: 599 Kim Crest Suite 683, South Lance, MO 15908

Phone: +4540785988892654

Job: Event Planner

Hobby: Backpacking, Motorcycling, Singing, Whiskey Distilling, Ice Skating, Chocolate Making, Metalworking

Introduction: My name is Krystal Watts, I am a artistic, unguarded, honest, cherished, welcoming, resolute, frank person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.