header banner
Default

hoe het meest controversiële Cardano-project mislukte


Het Cardano (ADA) netwerk verwelkomde in 2021 een veelbelovend project dat zichzelf het eerste all-in-one stablecoin ecosysteem op Cardano noemde. Het gedecentraliseerde stablecoin hub trok meer dan 10 miljoen dollar in investeringen aan in 2021, maar in november 2022 werd er abrupt een punt achter de operaties gezet. Terwijl veel investeerders de hardnekkige bearmarkt aanwezen als schuld, blijkt nu uit een nieuw onderzoek dat het net allemaal wat anders lag.

🔔 Vandaag: €56 goud gratis Advertentie GoldRepublic

Cardano stablecoin project ten onder

VIDEO: Wat is Cardano (ADA) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

Ardana is uiteindelijk nooit publiekelijk gelanceerd. Toen de stekker uit het project werd gehaald, werd er verwezen naar onzekerheden over de financiering en de tijdlijn van het project. Ardana zou gebruikers in staat stellen om met crypto-onderpand fiat-gekoppelde stablecoins te minten, waaronder een op de Amerikaanse dollar gebaseerde token genaamd ‘dUSD’.

Xerberus, een in Groot-Brittanië gevestigd Web3-risicobeheerplatform, heeft onlangs een onderzoeksrapport uitgebracht over het mislukte stablecoin-platform op Cardano.

Zoals gezegd namen veel investeerders aan dat de bearmarkt van 2022 verantwoordelijk was voor de teloorgang als gevolg van een gebrek aan financiering. Xerberus suggereert nu dat de problemen niet alleen bij de fondsenwerving lag.

Ardana beschikte tevens over een eigen native crypto-token genaamd ‘DANA’. Deze cryptomunt, die overigens geen stablecoin was, leverde stemrecht op voor tokenhouders. Als gevolg van veelbelovende investeringen van onder andere durfkapitaalbedrijven CFund, Three Arrows Capital (3AC) en Ascensive Assets hing er veel optimisme rondom Ardana en zijn eigen token DANA.

In het rapport beweert Xerberus dat leidinggevenden van Ardana, waaronder CEO Ryan Motovu, 80 procent van de projectfondsen naar een persoonlijke wallet hebben verstuurd nadat ze eerst hadden geprobeerd de transacties te verdoezelen door sommige via gecentraliseerde crypto exchanges te versturen.

Toen de fondsen eenmaal in de desbetreffende wallet zaten, deden de leidinggevenden een reeks slechte crypto-investeringen waardoor een bedrag van ongeveer 4 miljoen dollar werd verdampt. Uiteindelijk heeft dit tot de ineenstorting van het ooit zo ambitieuze project geleid.

Crypto risico’s

VIDEO: Wat is Cardano (ADA) en hoe werkt het? Simpele uitleg!
AllesOverCrypto

Veel Ardana-investeerders hadden grote verwachtingen van het project en dachten dat het de katalysator zou zijn voor decentralized finance (DeFi) op Cardano. In plaats daarvan is meer dan 10 miljoen dollar aan kapitaal weggezogen.

Het verhaal toont de risico’s die gepaard gaan met het investeren in Web3-startups. Bij een succesverhaal kan het uiteraard tot gigantische winsten leiden, maar bij een potentieel hoog rendement behoort altijd een hoog risicoprofiel.

Sources


Article information

Author: Thomas May

Last Updated: 1698803881

Views: 1066

Rating: 4 / 5 (53 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Thomas May

Birthday: 2020-12-27

Address: 65502 Nelson Parkways Suite 516, Cathyhaven, FL 36296

Phone: +4673613240701796

Job: Biotechnologist

Hobby: Calligraphy, Cycling, DIY Electronics, Animation, Board Games, Bowling, Backpacking

Introduction: My name is Thomas May, I am a steadfast, transparent, Precious, unwavering, candid, brilliant, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.