header banner
Default

Voyager Digital, müşterilere geri ödeme yapmayı kabul etti


İflas eden kripto şirketi Voyager, müşterilerinin kripto varlıklarını geri ödemek için mahkemeden onay aldı.

Voyager Digital, müşterilerine geri ödeme yapmak için onay aldı

Bloomberg'ün haberine göre, Voyager Digital, müşterilerinin kripto varlıklarını geri ödemek için mahkemeden onay aldı.

İflas eden kripto şirketi Voyager, faaliyetlerine son vermesiyle birlikte müşteri fonlarını da dondurmuştu. Şirket, geri ödemelere başlamak için mahkeme onayı aldı.

Voyager'in varlıkların FTX'e satılması planlansa da, FTX'in yaşadığı büyük çöküş bu sürecin başarısız olmasına neden olmuştu. Bunun ardından şirket, Binance US ile anlaşsa da regülatör baskısı Binance'i bu anlaşmadan çekilmeye itmişti.

Yargıç Michael Wiles, yaşanan bu gelişmelerden yaklaşık bir ay sonra, Voyager'ın tasfiye prosedürlerine onay verdi. Mahkemeye belgelerine göre, Voyager Digital müşterileri alacaklarının yaklaşık %36'lık kısmını alacak. Bununla birlikte Voyager'in FTX ile olan anlaşmazlığından kârlı çıkması halinde bu oranın artış gösterebileceği ifade edildi.

Tasfiye sürecinden kimse memnun değil

VIDEO: Temassız Kredi Kartı Dolandırıcılığı! Lütfen Dikkatli Olun!
Mehmet Mehmet

Yargıç Wiles, süreçten şikayet eden Voyager müşterilerine hitaben yaptığı açıklamada, bu süreçten kimsenin memnun olmadığını dile getirdi.

Wiles, Voyager'ın müşterilerine tam olarak geri ödeme yapabilmek için yeterli olmadığını belirterek bunun tasfiye sürecinin bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ek olarak şirketin FTX ve Binance'e satış sürecinin de başarısız olduğuna dikkat çekti.

"Olduğumuz yerdeyiz ve bulunduğumuz yerde en iyi şeyi yapmaya çalışıyoruz"

5 Mayıs tarihli bir mahkeme belgesine göre, Voyager'ın 1,8 milyar dolarlık müşteri fonunu ödemesi gerekiyor. Ancak şirketin elinde yalnızca 630 milyon dolar mevcut. Müşteriler, fonlarını kripto para veya ABD dolar olarak temin edebilme seçeneğine sahipler.

Sources


Article information

Author: Michael Kelly

Last Updated: 1698437882

Views: 1101

Rating: 4.6 / 5 (118 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Kelly

Birthday: 1919-06-07

Address: 36305 Martinez Inlet Apt. 315, Abigailview, NM 71732

Phone: +3516542632898574

Job: Pharmacist

Hobby: Bird Watching, Aquarium Keeping, Stargazing, Poker, Cooking, Survival Skills, Stamp Collecting

Introduction: My name is Michael Kelly, I am a clever, fearless, tenacious, persistent, variegated, rare, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.