header banner
Default

Gıdalara eklenmiş e katkı maddeleri numaraları ve listesi


Table of Contents

  Gıda Ürünlerinin üretiminde kullanılan E katkı maddesi yada maddeleri ilgili ürünlerin 'Helal' durumunu etkiliyor. İşte yiyeceklerde kullanılan katkı maddeleri ve bunları ifade eden e numaraları yada kodları...

  Risale Haber - Haber Merkezi

  Gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri ürünün helallik durumunu etkileyen önemli etkenlerden biri.

  E simgesiyle gösterilen katkı maddeleri geçtiği işlemlere göre helal, haram yada şüpheli sınıfına giriyor.

  Aşağıdaki tablo haberin yayıma hazırlandığı gün itibariyle geçerli olan katkı maddeleri özet listesini ihtiva etmektedir. 

  gidakatkimaddeleri.jpg

  İşaretsiz "siyah" E numaraları helal kabul edilen katkıları gösterir.

  "kırmızı" E numaraları sağlık için tehlikeli katkıları gösterir.

  ** işaretleri kesin hayvan (çoğunlukla domuz) kökenli katkıları gösterir. (HARAM)

  * Bitkisel veya hayvansal kökenli olabilir. Alkolle muamele edilmiş veya edilmemiş olabilir. Bu sebeple (ŞÜPHELİ) kabul edilen katkıları gösterir.

  Sources


  Article information

  Author: Robyn Thompson

  Last Updated: 1699529762

  Views: 1020

  Rating: 3.9 / 5 (106 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Robyn Thompson

  Birthday: 1999-08-17

  Address: 1219 Smith Manor Apt. 498, Ricardoshire, MS 67581

  Phone: +4791506478729334

  Job: Software Developer

  Hobby: Meditation, Poker, Beekeeping, Card Collecting, Fencing, Survival Skills, Robotics

  Introduction: My name is Robyn Thompson, I am a rare, spirited, artistic, audacious, receptive, clever, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.