header banner
Default

Emekli promosyonları durdurulur mu?


Table of Contents

  Cevap: Öncelikle, emekli maaşına bloke konulamaz, haczedilemez. Promosyona bloke konulması ise biraz tartışmalı bir konu. Kimi hukukçulara göre verilen promosyon emekli maaşının bir parçası, eklentisi olduğu için ödenen promosyona bloke konulamaz. Kimi hukukçular ise promosyonun maaştan ayrı bir ödeme olduğunu savunup, bloke edilebileceğini, haczedilebileceğini savunuyor. Bu konuda verilmiş bir hukuk kararı da yok. Ancak ağır basan görüş, ödenen promosyona bloke konulamayacağı yönündü. Böyle bir durum karşısında yapmanız gereken haciz işlemini yapan icra müdürlüğü ise buraya başvurulması, banka ise şikayet edilmesi.

  EMEKLİLİĞİNİZİ ERKEN ÇEKEBİLİYORSUNUZ

  Soru: 1 Ocak 1968 doğumluyum. İlk SSK başlangıç tarihim 4 Aralık 2000. Toplam 7707 gün prim ödemem var. Askerden önce sigortam yoktu. 18 aylık askerliği borçlanarak bedelini yatırdığım durumda en erken hangi yaşta emekli olabilirim? Faruk İ.

  Cevap: Sigorta başlangıcından önce, yani çalışamaya başlamadan önce askere gittiyseniz askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Böylece sigorta başlangıç tarihiniz borçlanacağınız gün sayısı kadar erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler. Buna göre de erken yaşta emekli olabilirsiniz. Mevcut durumda 60 yaşında emekli olacaksınız. Askerliğinizi 18 ay borçlanırsanız emeklilik yaşınız bu kadar süre öne çekebilirsiniz.

  EYT’DEN YARARLANABİLECEKSİNİZ

  Soru: 1.8.1977 doğumluyum. 1. 8.1997 işe girişliyim. 6920 günlük primim var. Bu ay sonu işten çıkacağım. Kadınlarda 7200 günü dolduranlar emekli olacak sözleri var. EYT çıkarsa benim ödenmiş prim gün sayım mı 7200 gün olması gerekiyor? Derya E.

  Cevap: Sizin durumunuzda 20 yıl çalışıp, 5975 gün primi tamamladığınızda 55 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Sizin prim gün sayısınız ve çalışma yılınız emeklilik için yeterli, yaşa takılıyorsunuz. EYT’de, Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olup da tüm şartları yerine getirerek, yaşa takılanlara emeklilik hakkı tanınacağı muhtemel gözüküyor. Eğer EYT çıkarsa bundan yararlanırsınız.

  GEÇMİŞ BORÇLAR TOPLU ÖDENMEZ

  Soru: 1992 Eylül sigorta başlangıcım var. Sadece iki yıllık prim ödendin. Sonrasında hiçbir ödeme yapılmadı. EYT çıkarsa geçmişe dayalı borçlarımı toplu ödeyerek emekli olabilir miyim? Türkan S.

  Cevap: Geçmişe dönüp borç ödemesi diye bir durum söz konusu değil. Ya sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayıp çalışma yılınızı ve prim gün sayınızı dolduracaksınız ya da isteğe bağlı sigortalı olacaksanız. EYT çıksa da bu durumda yararlanamazsınız.

  STAJ SÜRESİ EMEKLİLİKTE SAYILMIYOR

  Soru: 1994 yılında staj yaptım. Tescil başlangıç bu tarih. 41 yaşındayım. 2000 yılından beri çalışıyorum. Staj süresini emeklilikten saydırabilir miyim? Stajın prim gün sayısına etkisi olur mu? Murtaza T.

  Cevap: Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor, çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Ancak staj süresinde yatan primler prim gün sayısını etkiliyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarih olan 2000’den itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Ancak stajda yatan primleriniz, prim gün sayınızı yukarı çeker.

  Sources


  Article information

  Author: Briana King

  Last Updated: 1697998442

  Views: 1022

  Rating: 4.3 / 5 (31 voted)

  Reviews: 92% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Briana King

  Birthday: 1935-03-13

  Address: 03926 Jack Pass, East Tracey, IA 98553

  Phone: +4659937727112897

  Job: Forensic Scientist

  Hobby: Hiking, Role-Playing Games, Fencing, Rowing, Hiking, Camping, Cycling

  Introduction: My name is Briana King, I am a dedicated, multicolored, ingenious, frank, daring, capable, skilled person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.