header banner
Default

Vi mangler politikere som er villige til å ta tak i dette før det er for sent


Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg regner med at svaret er nei. Det samme gjelder kjønn. Med mindre du er syk og kan smitte noen, er det normal folkeskikk å håndhilse.

En video spres på sosiale medier der en rektor ved en skole i Groruddalen gratulerer elevene med avsluttet skolegang mens hun deler ut vitnemålene. En vanlig og fin tradisjon på landets skoler.

Elevene mente det var haram (syndig) å håndhilse på den kvinnelig rektoren.

Etter at en tredje elev nektet å håndhilse og rev til seg vitnemålet og blomsten, gikk læreren. Da svarte rektor at skal man klare seg i Norge, må man håndhilse på folk, og at det inkluderer også kvinner.

Les saken: Oslo-rektor langet ut mot elever: – Vi bor i Norge

Håndhilsing er en gammel skikk som opprinnelig tilkjennega at man kom i fred og viste at man ikke bar kniv. I Norge har menn og kvinner håndhilst på hverandre fordi vi er likestilte.

Også i land der muslimer er i flertall, håndhilser menn og kvinner på hverandre.

Hva sier islam og imamene om håndhilsing?

VIDEO: Noen burde ikke bli foreldre
NRK Humor

La det være helt klart og tydelig. Imamer kom for en tid tilbake siden med en klar beskjed: Håndhilsing er tillatt i islam. Også imamer organisert i et europeisk fatwaråd, som gir muslimer anbefalinger, oppfordrer muslimer til å følge europeisk skikk, altså håndhilsing mellom kvinner og menn tillatt.

Les også: Til forsvar for Oslo-rektoren

Heller ikke jeg som kommer fra muslimsk familie og er vokst opp med muslimske venner fra afrikanske og asiatiske land, har aldri opplevd at muslimer ikke kan håndhilse.

Det er mer vanlig at muslimer både håndhilser og gir kyss på hver kinn som franskmenn. Noen muslimske land gir flere kyss på hvert kinn enn franskmenn.

Her hjemme ville vi ikke applaudert at en elev ikke hilste på en med annen landbakgrunn. Det bør gjelde kjønn også.

Hvor har barna lært og fått holdninger om at kjønnssegregert samfunn er greit?

VIDEO: Tappe ser på nrksuper.no [EDUCATIONAL]
Jørgen

Dette kommer ikke fra skolen. Vi i organisasjonen Likestilling, integrering, mangfold (LIM) er kjent med at det pågår utadrettet aktiv misjonering både i gatene og i sosiale medier.

LIM har fått flere henvendelser fra skoler og foreldre som er bekymret for utviklingen de ser hos barna.

Noen foreldre sier at barna er mer radikalt religiøse enn familiene de forlot i hjemlandene. Flere gir uttrykk for å ikke forstå hva det innebærer å bo i et demokrati som det norske.

Skolen skal være en viktig læringsarena der alle barn lærer hvordan vårt demokrati fungerer, men flere merker mangel på verktøy for å skape meningsmangfold og toleranse for alle elever.

Religionsfriheten og likestillingen vi har i Norge skal ikke brukes som døråpner for å undertrykke kvinner.

Vi bør også vise varsomhet til hvilke organisasjoner som kommer inn på landes skoler for å snakke med ungdommen. Nå må utdanningsetaten begynne å følge godt på den utviklingen vi ser.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Å bøye av for konservativ religiøse uttrykk hjemmehørende i Midtøsten rundt år 600 år, innebærer mindre frihet og mindre likestilling. Flere og flere tar barna sine ut av den offentlige skolen og sender dem på privatskole.

Det er til og med kristne privatskoler med bedre mangfold enn i enkelte skoler i Oslo.

Hvordan bidrar andre organisasjoner i debatten om håndhilsing?

VIDEO: Asle Toje | Stormaktspolitikk Spesial: USA, NATO, Ukraina, Israel, Kina, India, Iran, Russland, EUR
Wolfgang Wee Uncut

Nå jobbes det med å få sparket rektoren i flere miljøer. Interesseorganisasjonen Minorg, som jobber politisk for minoriteter og mot «islamofobi» har gått ut i sine kanaler og skriver at rektors svar er «rasistisk tirade», og følgelig bør avskjediges. «Man bør slippe å bli «tvunget» til å håndhilse.

Les også: De er ikke lenger opptatt av å skjule sitt hat

Denne organisasjonen jobber altså for et religiøst betinget kjønnsdelt samfunn, og bruker angivelig rasisme som brekkstang for å trumfe gjennom sitt syn.

Utdanningsetaten bør på ingen måte bøye av for konservative religiøse som ønsker å implementere sharia-regler.

Det er nødvendig at skolen og foreldre er på vakt overfor misjoneringen og følger med på hva som prekes i stands, på TikTok og i skolegården.

Parallellsamfunnet er her og det kommer med konsekvenser også for folk utenfor de religiøse miljøene, slik denne rektoren opplevde. Imidlertid er vi svært sent ute, og det bør politikere og byråkrater være klare over.

Jeg er redd vi ikke har politikere eller byråkrater som tør å ta tak i dette før det er for sent.

*I første versjon av denne kommentaren ble det skrevet at Islam Net har send krigere til Syria. Det er det ikke grunnlag for å hevde. Red.

Sources


Article information

Author: Dustin Huynh

Last Updated: 1700321042

Views: 773

Rating: 3.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dustin Huynh

Birthday: 1996-07-22

Address: 202 Jefferson Island, New William, SC 47699

Phone: +4324934396548715

Job: Bank Teller

Hobby: Playing Guitar, Card Games, Cocktail Mixing, Traveling, Telescope Building, Badminton, Running

Introduction: My name is Dustin Huynh, I am a accomplished, Adventurous, dazzling, Determined, Gifted, vivid, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.