header banner
Default

Net asgari ücret ne kadar? Daha önceki yıllarda asgari ücret ne kadardı?


Asgari ücret belli oldu, buna göre net asgari ücretteki artış oranı ocak ayına göre yüzde 34, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 107 oldu. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt asgari ücret miktarı 13 bin 214 lira oldu.

VIDEO: Brüt ve net asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Milyonlara yeni maaş
A Haber

Net, brüt asgari ücret ne kadar? Geçmiş yıllarda asgari ücret miktarı ne kadardı?

Yılın başında asgari ücrete yapılan zam oranına rağmen asgari ücret, 6. ay gelmeden enflasyon etkisiyle adeta buhar oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ara zam yapılan yeni asgari ücret açıklandı.

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammını açıkladı. Buna göre asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 34 zam gelmiş oldu.

2023 Doğum borçlanması nedir? Hesaplama nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

VIDEO: Yeni asgari ücret belli oldu! - atv Ana Haber 20 Haziran 2023 @atvhaber
atv

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023’ün ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 214 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa yükseldi.

Asgari ücret 1 Ocak 2023 itibarıyla brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş idi.

Türk-İş'ten edindiğimiz bilgilere göre, toplam 15 bin 762 TL'lik işgücü maliyetinin içinde SGK işveren primi Ocak 2023'te 1551,24 TL iken Temmuz 2023'te 2 bin 79 TL'ye çıktı.

NET SAAT ÜCRETİ 37,81 TL'DEN 50,68 TL'YE ÇIKTI

İşsizlik sigortası işveren primi 200 TL'den 268 TL'ye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Primi İşveren Ödemesi ise 1751 TL'den 2 bin 347 TL'ye çıktı.

Asgari ücrete yapılan net zam oranı yüzde 34,04 oldu.

Brüt yevmiye 333,60 TL'den 447,15 TL'ye çıkarken; net yevmiye 283,56 TL'den 380,08 TL'ye çıktı.

Asgari ücretlinin brüt saat ücreti 44,48 TL'den 59,62 TL'ye çıkarken; net saat ücreti 37,81 TL'den 50,68 TL'ye yükseldi.

Sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 482 dolar oldu.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANI

   Yıl             Brüt Asgari Ücret                  Net Asgari Ücret

  • 2015             1.273,50 TL                                 949 TL
  • 2016             1.647,00 TL                                1.300 TL
  • 2017             1.777,50 TL                                1.404 TL
  • 2018             2.029,50 TL                                1.603 TL
  • 2019             2.558,40 TL                                2.020 TL
  • 2020             2.943 TL                                     2.324 TL
  • 2021             3.577,50 TL                                2.825,90 TL
  • 2022             6.471 TL                                     5.500 TL
  • 2023             10.008 TL                                    8.506 (Ocak – Haziran)

Sources


Article information

Author: Donna Davis

Last Updated: 1700049605

Views: 1266

Rating: 4.4 / 5 (54 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Donna Davis

Birthday: 1922-11-04

Address: 82351 Henderson Islands Apt. 295, Nancyton, AK 74838

Phone: +4602258869995676

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Photography, Motorcycling, Magic Tricks, Singing, Video Editing, Tennis, Backpacking

Introduction: My name is Donna Davis, I am a frank, apt, important, rare, brilliant, dear, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.