header banner
Default

Een senator uit de Verenigde Staten begint een aanval op Binance en Tether | Bitcoinmagazine nl


Cynthia Lummis, een crypto-voorstander in de Amerikaanse politiek, is van mening dat het Amerikaanse Ministerie van Justitie actie moet ondernemen tegen Binance en Tether. Volgens Lummis en enkele andere Amerikaanse politici maakte Hamas gebruik van zowel Binance als Tether om bepaalde aanvallen op Israël te financieren.

"Crypto is niet de vijand, maar bepaalde individuen wel", aldus Lumis, die daarmee doelt op Binance en Tether.

When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy - bad actors are.

I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023

Lummis is een bitcoiner

VIDEO: Bitcoin Senator Calls for Action Against Binance and Tether Over Alleged Terrorist Ties: Implicat...
Daniel Aharonoff

We moeten niet vergeten dat Lummis een groot voorstander van bitcoin is. Haar brief, waarin ze het Ministerie van Justitie verzoekt om de aanval te openen op Binance en Tether, maakt duidelijk dat crypto (of bitcoin) zelf niet de vijand is.

Het gaat vooral om de mensen die er misbruik van maken en als tussenpersoon fungeren voor het financieren van terrorisme.

Dat zou volgens haar aangepakt moeten worden en niet de industrie zelf. Een aanval op de industrie zou hetzelfde zijn als het aanvallen van producenten van hamers, die gebruikt worden door dieven om ramen mee in te slaan voor een inbraak.

We moeten voorzichtig zijn

VIDEO: SEC and Binance.US Lock Horns, Senators Back Warren's Crypto Bill
Unchained Crypto

"We moeten voorzichtig zijn en niet alle crypto-tussenpersonen als verdachte aanmerken als het slechts om een handjevol slechteriken gaat die crypto voor slechte doeleinden inzetten", aldus Lummis.

Veel tussenpersonen doen er volgens de Amerikaanse senator juist alles aan om aan de regels te voldoen. Dat zou het dan ook oneerlijk maken om de gehele industrie hiervoor aan te pakken.

Verder moet ook nog maar blijken in hoeverre crypto daadwerkelijk een significante rol speelde in de aanvallen van Hamas op Israël.

Qua timing had deze discussie beter gekund, want bitcoin begint nu juist weer momentum op te pakken als gevolg van het gigantische optimisme over de komst van een Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Kayla Garcia

Last Updated: 1699172042

Views: 979

Rating: 4.2 / 5 (119 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kayla Garcia

Birthday: 1916-07-17

Address: 901 Jacob Roads Suite 951, West Danielleberg, IA 43958

Phone: +4587314877175192

Job: Surveyor

Hobby: Pottery, Billiards, Poker, Painting, Playing Guitar, Card Collecting, Skiing

Introduction: My name is Kayla Garcia, I am a irreplaceable, unswerving, skilled, Open, valuable, transparent, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.